Hopp til innholdet

Nye Holmlia Senter

I midten av april starter byggearbeidene knyttet til nye Holmlia Senter.

Nabo-, kunde- og leietakerinformasjon nye Holmlia Senter

Siste nytt

Vi har nå fått på plass Ramme- og rivetillatelse. Entreprenøren inntar i disse dager Holmlia Senter for å rigge seg til og starte rivearbeidene. Rivearbeidene utføres av Øst-Riv AS og dette blir det første firmaet dere som naboer, kunder og leietakere kommer til å se og merke på senteret.

Det regnes med rivestart i løpet av april.

Utførende entreprenør for det nye senteret blir Betonmast Oslo AS.

Hva skjer i byggeperioden neste periode

Når vi snakker om perioder i byggeprosjektet på denne måten mener vi all hovedsak innenfor neste måned.

Dagens utvendige parkeringshus ble stengt mandag 8. april 2019. Parkeringshuset under senteret med innkjøring ved Kiwi kan benyttes. Vi beklager at kapasiteten her er begrenset, og oppfordrer alle til å kjøre forsiktig og være oppmerksom på andre kjøretøy og personer.

Betonmast har tilkjørt en del byggegjerder til området og har begynt montering av disse på Holmlia torg. Gjerdene vil bli omtrent som skissert under når vi starter opp. Da er det viktig for deres sikkerhet minner vi igjen om at innenfor byggegjerdene er det byggeplass og ikke adgang for andre enn de som er engasjert der.

Vi ber særlig foreldre om å informere barn om å holde seg unna byggeplassen.

Uken etter påske igangsettes innvendige rivearbeider i Meny butikken og parkeringshuset. Dette er mindre rivning og hovedsakelig noe som utføres manuelt inne i byggene og omfatter mindre bortkjøring.

Rivingen av de tyngre konstruksjonene vil starte omtrent et par uker etter påske og vil foregå ved tygging/knusing av betong- og murkonstruksjoner og vil trolig ikke medføre store ulemper for dere. Rivemasser vil bli transportert ut via dagens utkjøring fra parkeringshuset.

NyeHolmliaSenter_byggegjerder

Fremdrift byggeprosjekt

Overordnet fremdrift for prosjektet er:
April 2019 – Rigg arbeider og igangsetting rivning
Mai/juni 2019 – Igangsetting grunnarbeider
Mai/juni 2019 – Igangsetting arbeider gang- og sykkelvei
4 kvartal 2021 – Åpning nytt senter

Nytt om leietakere

Noen leietakere vil flytte ut i forbindelse med gjennomføringen av arbeidene og andre flytter innenfor senteret.

Leietakere som flytter ut:
Meny, Nille, Vitus Apotek, Ark Bokhandel og Vinmonopolet har nå stengt. Holmlia Blomster holder midlertidig stengt til et eventuelt nytt lokale er avklart. 

Leietakere som flytter på seg:
Mai/juni – Idol frisør flytter over i S-blokka (tidligere Nordvik)
Juli – Happy Homes flytter inn i lokalene etter Vinmonopolet

Nye leietakere som kommer ved åpningen av Holmlia nye Senter i 2021:
Apotek 1
Vinmonopolet
Meny
Mester Grønn

OBOS jobber kontinuerlig med utleie av lokaler i det nye senteret og vil oppdatere denne listen fremover.

Informasjonsmøte

OBOS og Betonmast vil igjennom byggeprosjektet gjennomføre informasjonsmøter for de nærmeste naboene og leietakerne på senteret. Disse møtene vil avholdes i lokalene til Deichmanske bibliotek i underetasjen. I begynnelsen vil disse møtene avholdes siste tirsdag i hver måned. Det vil være et lukket møte for leietakerne på Holmlia senter og et åpent møte for naboene hvor alle er velkomne.

Neste informasjonsmøte for naboer til Holmlia senter er 27.auagust kl. 17.15 - 18.15.

Presentasjon fra informasjonsmøte 25.juni finner du her.

Vi ønsker alle velkommen til kommende informasjonsmøter og håper vi vil se mange der.

Kontaktinformasjon prosjektet

For henvendelser til byggeprosjektet er det opprettet en mailadresse for naboer og eksisterende leietakere på senteret.
Har du som nabo eller eksisterende leietaker noe du vil informere oss om, vil klage på eller lurer på send oss en mail på nyeholmliasenter@obos.no og en av oss vil svare deg.

OBOS Eiendom AS er byggherre og prosjektleder er Geir A. Fredriksen.

Betonmast Oslo AS er totalentreprenør og prosjektleder der er Stig Rømo.