Hopp til innholdet

Nye Holmlia Senter

Byggearbeidene knyttet til nye Holmlia Senter er godt i gang. Les mer om status på prosjektet her.

Nabo-, kunde- og leietakerinformasjon nye Holmlia Senter


Siste nytt

Selv om Norge er preget av Korona situasjonen for tiden har byggeplassen på Holmlia ingen konsekvenser knyttet til det pr. nå. Produksjonen går som planlagt og er i tråd med oppsatt fremdrift.

Infoskjerm som gir informasjon om prosjektet, er montert i vindu på baksiden av Holmlia farge og interiør. På denne skjerm viser vi også en illustrativ filmsnutt av hvordan det nye senteret blir både utvendig og innvendig. Selv om ikke alle butikker på plass ennå, gir illustrasjonen innvendig likevel et fint bilde av hvordan senteret vil se ut.

Arbeider med uteområdene blir igangsatt noe senere enn opprinnelig planlagt, men 1. september begynner nå oppgraving og arbeidene med uteområdene slik som planlagt i fremviste faseplaner 

 

Bilder er tatt av byggeplassen den 26.08.2020

Hva skjer i byggeprosjektet frem mot årsskiftet

Montasje av stål og betongelementer og dette kommer til å pågå ut året. Graving i forbindelse med uteområdene igangsettes i september. Monteringen av fasadeelementer igangsettes også i løpet av september.

Arbeider med de fleste uteområdene knyttet til senteret igangsettes 1. september. Det blir mye midlertidighet i forbindelse med fremkommelighet under gjennomføringen av dette arbeidet. Det skal likevel være mulig å komme frem på området og til alle innganger i perioden. Mesteparten av dette arbeidet er ferdig rundt overgangen til andre kvartal 2021. Noen arbeider vil, inkludert hele Holmlia torg, vil først ferdigstilles sammen med senteret i slutten av 2021.


Fremdrift byggeprosjekt

Overordnet fremdrift for prosjektet er fremdeles:

1. kvartal 2020 – Igangsetting reising av nybygg           
3. kvartal 2020 – Igangsetting fasader
Høst 2020 – Igangsetting arbeider gang- og sykkelvei, uteområder
Vår/sommer 2021 Holmlia torg
4 kvartal 2021 – Åpning nytt senter